دعای فرج

اعیاد شعبانیه

فرا رسیدن ایام و اعیاد شعبانیه : سوم شعبان ولادت با سعادت امام حسین و روز پاسدار_ چهارم شعبان : ولادت علمدار کربلا حضرت ابوالفضل و روز جانباز_-
پنجم شعبان:ولادت امام سجاد و روز آزادگان _یازده شعبان :ولادت حضرت علی اکبروروز جوان-پانزده شعبان:ولادت امام زمان عج بر عموم شیعیان مبارکباد  دانلود کتاب نوحه ترکی آذری (1) - مرکز دانلود نوحه و مداحی و کلیپ و ....

دانلود کتاب نوحه ترکی آذری (1)

پنج‌شنبه 4 دی‌ماه سال 1393 ساعت 09:40 ب.ظ

در این پست تعدادی از کتابهای نوحه ترکی آذری و فارسی شاعران اهلبیت (ع) را قرار داده ام که


امیدوارم از دانلود و استفاده از آن راضی بوده باشید.توضیح اینکه فرمت کتابها pdf می باشند.


 

نام کتاب : لمعات حسینی


نام نویسنده : استاد مرحوم سیدرضا حسینی ( سعدی زمان )از شاعران اهل بیت از تبریز(سال 1326)


نوع فرمت : pdf


دانلود با حجم   11.917 مگابایت


--------------------------------


نام کتاب : کنزالحسینی


نام نویسنده : مرحوم سیدرضا حسینی (سعدی زمان)از تبریز – سال 1333شمسی


نوع فرمت : pdf


دانلود با حجم    59.691 مگابایت


--------------------------


نام کتاب : دیوان عباسیه شانی :( فارسی و ترکی ) _


نام نویسنده : میرزا حسن هریسی


نوع فرمت : pdf


دانلود با حجم    45.587 مگابایت


-------------------------


نام کتاب : یانیقلی اوخشامالار


نام نویسنده : سیف الله آذری _ تهران سال 1380شمسی


نوع فرمت : pdf


دانلود با حجم    36.884 مگابایت


--------------------------


نام کتاب : دلریشین نوحه لری


نام نویسنده : مشهدی علی اصغر متخلص به : دلریش _ قم سال 1381شمسی


نوع فرمت : pdf


دانلود با حجم    22.373 مگابایت


--------------------------


نام کتاب : دیوان کامل دلریش


نام نویسنده : مشهدی علی اصغر  متخلص به : دلریش _ تهران سال 1386


نوع فرمت : pdf


دانلود با حجم   196.631  مگابایت


------------------------


نام کتاب : گنجینه ذهنی


نام نویسنده : مرحومین : مشهدی علی اصغر ذهنی و ذهنی زاده _ تبریز سال 1377شمسی


نوع فرمت : pdf


دانلود با حجم    31.795 مگابایت


--------------------------


نام کتاب : قاسمیه ذهنی


نام نویسنده : مشهدی علی اصغر ذهنی  _ تبریز سال 1310 شمسی


نوع فرمت : pdf


دانلود با حجم    21.719 مگابایت


---------------------------


نام کتاب : ارمغان تائب جلد1


نام نویسنده : مرحوم حاج صادق متخلص به : تائب تبریزی


نوع فرمت : pdf


دانلود با حجم    9.677 مگابایت


 

نام کتاب : ارمغان تائب جلد2


نام نویسنده : مرحوم حاج صادق متخلص به : تائب تبریزی


نوع فرمت : pdf


دانلود با حجم    10.015 مگابایت


 

نام کتاب : هدیه تائب


نام نویسنده : مرحوم حاج صادق متخلص به : تائب تبریزی _ سال 1366شمسی


نوع فرمت : pdf


دانلود با حجم   8.778  مگابایت


 

نام کتاب : حماسه کربلا جلد 1


نام نویسنده : مرحوم حاج صادق متخلص به : تائب تبریزی _ سال 1370شمسی


نوع فرمت : pdf


دانلود با حجم    15.498 مگابایت


 

نام کتاب : حماسه کربلا جلد 2


نام نویسنده : مرحوم حاج صادق متخلص به : تائب تبریزی _ سال 1370شمسی


نوع فرمت : pdf


دانلود با حجم    8.062 مگابایت


 

نام کتاب : جواهرالمصائب جلد1


نام نویسنده : مرحوم حاج صادق متخلص به : تائب تبریزی _ سال 1335شمسی


نوع فرمت : pdf


دانلود با حجم    64.419 مگابایت


 

نام کتاب : جواهرالمصائب جلد2


نام نویسنده : مرحوم حاج صادق متخلص به : تائب تبریزی _ سال 1378شمسی


نوع فرمت : pdf


دانلود با حجم    63.497 مگابایت


 

نام کتاب : جواهرالمصائب جلد3


نام نویسنده : مرحوم حاج صادق متخلص به : تائب تبریزی


نوع فرمت : pdf


دانلود با حجم   8.856  مگابایت


 

نام کتاب : پیام کربلا


نام نویسنده : مرحوم حاج صادق متخلص به : تائب تبریزی _ سال1376شمسی


نوع فرمت : pdf


دانلود با حجم    7.886 مگابایت


 

نام کتاب : یادگار تائب


نام نویسنده : مرحوم حاج صادق متخلص به : تائب تبریزی


نوع فرمت : pdf

دانلود با حجم    7.641 مگابایت

-------------------------------


نام کتاب : دیوان حسن عاصی جلد 1


نام نویسنده : مرحوم حسن عاصی


نوع فرمت : pdf


دانلود با حجم    9.795 مگابایت


 

نام کتاب : دیوان حسن عاصی جلد 2


نام نویسنده : مرحوم حسن عاصی


نوع فرمت : pdf


دانلود با حجم    9.401 مگابایت


----------------------------


نام کتاب : مکتب کربلا جلد 2


نام نویسنده : مرحوم سیدحسین کهنموئی  متخلص به : ریاضی


نوع فرمت : pdf


دانلود با حجم   4.472  مگابایت


--------------------------


نام کتاب : کلیات دخیل جلد 1


نام نویسنده : مرحوم ملا حسین مراغه ای متخلص به دخیل سال 1333قمری مطابق با 1293 شمسی


نوع فرمت : pdf


دانلود با حجم   22.859  مگابایت


 

نام کتاب : کلیات دخیل جلد 1و 2


نام نویسنده : مرحوم ملا حسین مراغه ای متخلص به دخیل سال 1333قمری مطابق با 1293 شمسی


نوع فرمت : pdf


دانلود با حجم   16.662  مگابایت


 

نام کتاب : کلیات دخیل جلد 2


نام نویسنده : مرحوم ملا حسین مراغه ای متخلص به دخیل سال 1333قمری مطابق با 1293 شمسی


نوع فرمت : pdf


دانلود با حجم   23.776  مگابایت


 

نام کتاب : کلیات دخیل جلد3


نام نویسنده : مرحوم ملا حسین مراغه ای متخلص به دخیل سال 1333قمری مطابق با 1293 شمسی


دانلود با حجم    20.518 مگابایت


 

نام کتاب : کلیات دخیل جلد 4


نوع فرمت : pdf


دانلود با حجم    18.367 مگابایت


 

نام کتاب : کلیات دخیل جلد 5


نام نویسنده : مرحوم ملا حسین مراغه ای متخلص به دخیل سال 1333قمری مطابق با 1293 شمسی


نوع فرمت : pdf


دانلود با حجم   20.342  مگابایت


 

نام کتاب : کلیات دخیل جلد 6


نام نویسنده : مرحوم ملا حسین مراغه ای متخلص به دخیل سال 1333قمری مطابق با 1293 شمسی


نوع فرمت : pdf


دانلود با حجم    18.496 مگابایت


 

نام کتاب : کلیات دخیل جلد7


نام نویسنده : مرحوم ملا حسین مراغه ای متخلص به دخیل سال 1333قمری مطابق با 1293 شمسی


نوع فرمت : pdf


دانلود با حجم   25.435  مگابایت


 


نام کتاب : کلیات دخیل جلد 8


نام نویسنده : مرحوم ملا حسین مراغه ای متخلص به دخیل سال 1333قمری مطابق با 1293 شمسی


نوع فرمت : pdf


دانلود با حجم   17.940  مگابایت

--------------------------------


نام کتاب : آتشکده کریمی


نام نویسنده : حسین کریمی مراغه ای سال 1346 شمسی


نوع فرمت : pdf


دانلود با حجم   11.395  مگابایت


 

نام کتاب : احرام عشق


نام نویسنده : حسین کریمی مراغه ای سال 1377 شمسی


نوع فرمت : pdf


دانلود با حجم   8.107  مگابایت


-------------------------------


نام کتاب : ارمغان علومی


نام نویسنده : محمد حسین کتابچی متخلص به علومی تبریزی


نوع فرمت : pdf


دانلود با حجم    12.274 مگابایت


 

نام کتاب : ریاض الشهداء


نام نویسنده : محمد حسین کتابچی متخلص به علومی تبریزی سال 1378 شمسی


نوع فرمت : pdf


دانلود با حجم   26.885  مگابایت


 

نام کتاب : سبد خاطرات


نام نویسنده : محمد حسین کتابچی متخلص به علومی تبریزی


نوع فرمت : pdf


دانلود با حجم    11.095 مگابایت


 

نام کتاب : توسلات


نام نویسنده : محمد حسین کتابچی متخلص به علومی تبریزی سال 1388 شمسی


نوع فرمت : pdf


دانلود با حجم   22.655  مگابایت


 

نام کتاب : تحفه العلومی


نام نویسنده : محمد حسین کتابچی متخلص به علومی تبریزی 1335 شمسی


نوع فرمت : pdf


دانلود با حجم    38.226 مگابایت


 

------------------------------------


نام کتاب : زبده الاشعار جلد 1


نام نویسنده : احد کامران ور سال 1378 شمسی


نوع فرمت : pdf


دانلود با حجم    45.682 مگابایت


 

نام کتاب : زبده الاشعار جلد 2


نام نویسنده : احد کامران ور سال 1381 شمسی


نوع فرمت : pdf


دانلود با حجم   4.802  مگابایت


------------------------------------


نام کتاب : هدیه بنی هاشم جلد 1


نام نویسنده : بنی هاشمی سال 1376 شمسی


نوع فرمت : pdf


دانلود با حجم   67.091  مگابایت


 

نام کتاب : هدیه بنی هاشم جلد 2


نام نویسنده : بنی هاشمی سال 1335 شمسی


نوع فرمت : pdf


دانلود با حجم   67.859  مگابایت


-------------------------

برچسب‌ها: دانلود، کتاب، نوحه، ترکی، آذری
del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo